Významné referenční stavby


Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov
JOB AIR Technic a.s.
Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov
JOB AIR Technic a.s.
Sekundární odprášení haly KKO
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Sekundární odprášení haly KKO
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Injektáž prachového uhlí do VP
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Injektáž prachového uhlí do VP
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Modernizace odprášení aglomerace Sever
Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Modernizace odprášení aglomerace Sever
Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Mateřská škola Krásné Pole
Úřad městského obvodu Krásné Pole
Mateřská škola Krásné Pole
Úřad městského obvodu Krásné Pole
Centrum povrchových úprav letadel Mošnov
TAKENAKA EUROPE GmbH
Centrum povrchových úprav letadel Mošnov
TAKENAKA EUROPE GmbH
Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Rekonstrukce dorru č. 1 a chladicího okruhu plynočistírny
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Rekonstrukce dorru č. 1 a chladicího okruhu plynočistírny
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Celkový přehled referenčních staveb


Celkový přehled referenčních staveb ke stažení zde


DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
TD - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
RDS - realizační dokumentace stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby
JP - jednostupňový projekt
AD - autorský dozor
EIA - posuzování vlivu na životní prostředí
DZS - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
- inženýrská činnost
GP - generální projektant