O nás


HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. je projekčně-inženýrská společnost s dlouholetou tradicí, jejímž produktem je komplexní sortiment služeb a prací v oblasti projektování, inženýringu a dozorování staveb v oborech:

strojírenství
energetika
pozemní a průmyslové stavitelství
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
mosty a inženýrské konstrukce

 


 

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
se sídlem 28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ : 451 93 622,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 365.
(dále jen „společnost“),

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 15. června 2022 v 10.00 hodin v sídle společnosti, 28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Pozvánka na valnou hromadu s programem *.pdf

Historie společnostiZákladní jmění:
8 048 000 Kč

Průměrný počet zaměstnanců:
10

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 365. Společnost má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody s Kooperativou, pojišťovna a.s., pojistná částka byla sjednána do výše 20 mil. Kč. Společnost je členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Ocelářské unie.