O nás


HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. je projekčně-inženýrská společnost s dlouholetou tradicí, jejímž produktem je komplexní sortiment služeb a prací v oblasti projektování, inženýringu a dozorování staveb v oborech:


hutnictví železa a neželezných kovů
strojírenství
energetika
pozemní a průmyslové stavitelství
dopravní stavby
vodohospodářské stavby
mosty a inženýrské konstrukce

Historie společnostiZákladní jmění:
11 048 000 Kč

Průměrný počet zaměstnanců:
21

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 365.
Společnost má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody s Kooperativou, pojišťovna a.s., pojistná částka byla sjednána do výše 20 mil. Kč.
Společnost je členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Ocelářské unie.