REFERENCE

Použité zkratky

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
TD - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
RDS - realizační dokumentace stavby
JP - jednostupňový projekt
AD - autorský dozor
EIA - posuzování vlivu na životní prostředí
DZS - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
- inženýrská činnost


VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Objednatel: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Ostrava
Název: Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská
Charakteristika dokumentace:
Geodetické práce + zajišťovací činnosti + DÚR, koordinátor BOZP + DSP
Rok zpracování: 2008, 2013
Objednatel: Sweco Hydroprojekt a.s.
Místo stavby: Ostrava
Název: Dostavba plošné kanalizace v Ostravě
Charakteristika dokumentace:
Michálkovice - aktualizace DSP + TD
Petřkovice, stoka T - aktualizace DSP + TD
Nová Ves - aktualizace DSP + TD
Ul. Zvěřinská - aktualizace DSP + TD
Rok zpracování: 2009 - 2010
Objednatel: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Koblov
Název: Koblov – plošná kanalizace
Charakteristika dokumentace:
Průzkumy + DUR
Rok zpracování: 2010 - 2011
Objednatel: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Koblov - Antošovice
Název: Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice, I. etapa
Charakteristika dokumentace:
Průzkumy + Pasport + DÚR, DSP v podrobnostech DPS
Rok zpracování: 2011 – 2012, 2013
Objednatel: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Nová Ves
Název: Kanalizační síť Nová Ves - Jih
Charakteristika dokumentace:
DPS + koordinátor BOZP
Rok zpracování: 2013
Objednatel: ČR – Ministerstvo financí
Místo stavby: Ostrava
Název: Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí
Charakteristika dokumentace:
Průzkumy + Geodetické práce + DÚR + IČ
Rok zpracování: 2013 - 2014
Objednatel: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Koblov - Antošovice
Název: Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice, II. etapa
Charakteristika dokumentace:
Průzkumy + Pasport + Geodetické zaměření + DÚR
Rok zpracování: 2014
 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005