PROFESNÍ OBLASTI

Pozemní a podzemní stavby

 • objekty průmyslového charakteru
 • podzemní kolektory
 • stavby občanské vybavenosti
 • obytné stavby

Technologické celky

 • hutnictví
 • strojírenství a opravárenství
 • spotřební průmysl a služby
 • energetika
 • technologie zpracování odpadů

Vodohospodářské stavby

 • kanalizační sběrače, kanalizace a vodovody
 • čerpací stanice

Silnoproudá zařízení

 • elektroinstalace, uzemnění, hromosvody pro stavební objekty
 • provozní silnoproudé rozvody pro technologická zařízení

 

Profesní kvalifikace

Autorizace v oborech

 • mosty a inženýrské konstrukce
 • technologická zařízení staveb
 • statika a dynamika staveb
 • pozemní stavby

Osvědčení v oborech

 • činnost prováděná hornickým způsobem
 • energetický auditor pro obor průmysl
 • poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.

Úřední oprávnění

 • ověřování výsledků zeměměřičských činností
 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005