O SPOLEČNOSTI

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. je projekčně-inženýrská organizace s dlouholetou tradicí, jejímž produktem je komplexní sortiment služeb a prací v oblasti projektování, inženýringu a dozorování staveb.

  • 1951 - založení projektového a inženýrského podniku
  • 1992 - transformace do současné podoby akciové společnosti
  • 2002 - kapitálový vstup vlastníků
  • 2007 - ustavení jediného akcionáře

Základní jmění : 11 048 000 Kč

Průměrný počet zaměstnanců : 22
Bankovní spojení :

Komerční banka Ostrava a.s.
č.ú. 23404761/0100
IČO : 45193622

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 365.

Společnost má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody s Kooperativou, pojišťovna a.s., pojistná částka byla sjednána do výše 20 mil. Kč.

 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005