REFERENCE

Použité zkratky

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
TD - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
RDS - realizační dokumentace stavby
JP - jednostupňový projekt
AD - autorský dozor
EIA - posuzování vlivu na životní prostředí
DZS - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
- inženýrská činnost


TECHNOLOGICKÉ CELKY

Objednatel: EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Sekundární odsávání ocelárny NS 220
Charakteristika dokumentace:
Studie + DÚR + DSP + IČ + technická pomoc + DZS (stavební část) + DPS
Rok zpracování: 2006 - 2012
Objednatel: Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Místo stavby: Ostrava
Název: Modernizace odprášení aglomerace Sever
Charakteristika dokumentace:
DSP + DPS + IČ + AD
Rok zpracování: 2009 - 2011
Objednatel: EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Koordinace a provedení projektových prací z pohledu GP – realizační fáze projektu Sekundární odsávání NS 220 – Ocelárna
Charakteristika dokumentace:
DZS + RDS + koordinace projektu stavební a technologické části + občasný AD
Rok zpracování: 2009 - 2011
Objednatel: EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Výstavba ultrazvukové linky NDT na válcovně 3,5 Kvarto
Charakteristika dokumentace:
DSP + dokumentace úprav valníku a kabiny + RDS + koordinační práce + DSPS
Rok zpracování: 2010 - 2011
Objednatel: EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Zařízení pro zrychlené ochlazování a rovnání na válcovně 3,5 Kvarto
Charakteristika dokumentace:
Studie
Rok zpracování: 2010
Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Rekonstrukce sekundárního odprášení haly KKO
Charakteristika dokumentace:
TP + DZS technické části
Rok zpracování: 2011
Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6
Charakteristika dokumentace:
Studie + DÚR + TP + DZS technické části + DSP
Rok zpracování: 2011
Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Injektáž prachového uhlí do VP v TŽ, a.s.
Charakteristika dokumentace:
Studie + DÚR + DSP + DZS + DPS + AD + DSPS + činnost GP
Rok zpracování: 2011 - 2014
Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Čerpadla granulace a měničový regulátor VP6
Charakteristika dokumentace:
DPS + AD
Rok zpracování: 2012 - 2013
Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Snížení fugitivnich emisí na pásové dopravě rudiště
Charakteristika dokumentace:
DÚR + DZS
Rok zpracování: 2012 - 2013
Objednatel: Třinecký inženýring, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Sekundární odprášení haly KKO v TŽ, a.s.
Charakteristika dokumentace:
PD pro Změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před dokončením + DPS + AD
Rok zpracování: 2013 - 2014
Objednatel: Třinecká projekce, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Modernizace kontidrátové tratě v TŽ, a.s.
Charakteristika dokumentace:
DSP + DPS + AD
Rok zpracování: 2013 - 2014
Objednatel: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Rekonstrukce dorru č. 1 a chladicího okruhu plynočistírny
Charakteristika dokumentace:
Studie + DÚR + DZS technické části + DSP
Rok zpracování: 2012 - 2013
Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Místo stavby: Třinec
Název: Odprášení mezipánvových hospodářství ZPO1 a ZPO2
Charakteristika dokumentace:
DÚR + DSP + DZS
Rok zpracování: 2013 - 2014
Objednatel: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Místo stavby: Ostrava - Kunčice
Název: Snížení fugitivnich emisí z odlévárny VP2 v ArceloMittal Ostrava a.s.
Charakteristika dokumentace:
Basic Engineering + DSP + Detail Engineering
Rok zpracování: 2014
Objednatel: AC TECHNOLOGIES s.r.o.
Místo stavby: Třinec
Název: Odprášení třídírny pelet (rud) v TŽ a.s.
Charakteristika dokumentace:
RDS + AD
Rok zpracování: 2014
Objednatel: PAUL WURTH a.s.
Místo stavby: Ostrava - Kunčice
Název: Odprášení aglomerace Jih v AMO
Charakteristika dokumentace:
DSP
Rok zpracování: 2014
 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005