REFERENCE

Použité zkratky

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
TD - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
RDS - realizační dokumentace stavby
JP - jednostupňový projekt
AD - autorský dozor
EIA - posuzování vlivu na životní prostředí
DZS - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
- inženýrská činnost


OBČANSKÉ A OBYTNÉ STAVBY

Objednatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Místo stavby: Ostrava
Název: Rekonstrukce v prostorách VOŠ a budovy OA – ul. Na Jízdárně
Charakteristika dokumentace:
DSP + DZS v podrobnostech RDS + IČ + AD
Rok zpracování: 2010 - 2011
Objednatel: Městská nemocnice Ostrava
Místo stavby: Ostrava
Název: Rekonstrukce budovy traumatologie - PD hemodialyzační stanice a centrální sterilizace, PD rekonstrukce obvodového pláště a zateplení budovy
Charakteristika dokumentace:
DSP s náležitostmi DZS + IČ + AD
Rok zpracování: 2010 - 2013
Objednatel: VOKD, a.s.
Místo stavby: Orlová
Název: OOP Orlová – nová výstavba
Charakteristika dokumentace:
RDS + DSPS
Rok zpracování: 2010 - 2011
Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Charakteristika dokumentace:
DÚR + DSP s náležitostmi DZS + OP + IČ + AD
Rok zpracování: 2011 - 2013
Objednatel: ČR – Ministerstvo financí
Místo stavby: Orlová - Lutyně
Název: Humanizace centra Orlová - Lutyně
Charakteristika dokumentace:
EIA + DÚR + DSP + IČ + DPS
Rok zpracování: 2011 - 2013
Objednatel: ČR – Ministerstvo financí
Místo stavby: Malá Štáhle
Název: Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle pro volnočasové aktivity a turistiku
Charakteristika dokumentace:
Průzkumy + Geodetické práce + EIA + DÚR + DSP+ IČ + DZS
Rok zpracování: 2010 - 2012
Objednatel: ČR – Ministerstvo financí
Místo stavby: Horní Benešov
Název: Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov
Charakteristika dokumentace:
Průzkumy + Geodetické práce + EIA + DÚR + DSP + IČ + DZS
Rok zpracování: 2010 - 2013
Objednatel: Město Orlová
Místo stavby: Orlová - Lutyně
Název: Revitalizace prostranství centra Orlová - Lutyně, Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové - Lutyni
Charakteristika dokumentace:
DÚR + DSP + IČ
Rok zpracování: 2011 - 2013
Objednatel: Město Orlová
Místo stavby: Orlová - Lutyně
Název: Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové - Lutyni
Charakteristika dokumentace:
DÚR + IČ
Rok zpracování: 2011
Objednatel: Úřad městského obvodu Krásné Pole
Místo stavby: Krásné Pole
Název: Mateřská škola Krásné Pole
Charakteristika dokumentace:
Studie + Hluková studie + DÚR + DSP + DZS + IČ, DSPS požárního řešení + AD
Rok zpracování: 2011
Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Rekonstrukce oblouků Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Charakteristika dokumentace:
DÚR + DSP + DPS + AD
Rok zpracování: 2012 - 2014
Objednatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Místo stavby: Ostrava
Název: Nová Karolina – II. etapa
Charakteristika dokumentace:
DÚR úprav rozvodů, přípojek, vnitřních rozvodů a instalací
Rok zpracování: 2013
Objednatel: Metrostav a.s.
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice
Název: Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Charakteristika dokumentace:
RDS + DSPS
Rok zpracování: 2012 - 2013
Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Místo stavby: Ostrava
Název: Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA
Charakteristika dokumentace:
Studie + DSP + IČ + DPS + AD
Rok zpracování: 2013 - 2014
Objednatel: Projekt 2010 a.s.
Místo stavby: Hrabyně
Název: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně
Charakteristika dokumentace:
DPS
Rok zpracování: 2014
Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Místo stavby: Ostrava
Název: Rekonstrukce oblouků Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Charakteristika dokumentace:
dopracování DPS + konzultační činnost
Rok zpracování: 2014 - 2015
 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005