PROFIL

 • poradenství v investiční výstavbě, studie proveditelnosti
 • spolupráce při přípravě dodavatelských smluv v technické i komerční části až do uzavření těchto smluv
 • práce na výběru staveniště, včetně spolupráce s katastrálními úřady při stanovení vlastnických poměrů a zpracování podkladové dokumentace pro začlenění objektů do katastrálních map
 • vypracování studie prezentující záměr investora včetně odhadu investičních nákladů
 • vypracování dokumentace pro územní řízení a spolupráce s investorem až do získání územního rozhodnutí
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení a spolupráce s investorem až do úspěšného závěru stavebního řízení a získání stavebního povolení
 • vypracování tendrové dokumentace určené pro výběr dodavatele stavby
 • vypracování realizační dokumentace stavební, technologické a energetické části stavby
 • zpracování kompletních tendrových dokumentací financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie
 • autorský dozor při zpracování výrobní dokumentace
 • autorský dozor ve fázi realizace až do individuálních, komplexních a garančních zkoušek, uvádění do provozu a předání díla
 • speciální služby se zaměřením na klíčové problémy stavby (statika, dynamika, hluk, tepelné ztráty, atd.)
 • zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení dle zákona č.76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zpracování odborného vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona č.76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005